Rok 2023, to kolejny rok w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu pozyskał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z przasnyskich szkół podstawowych w ramach projektu „Zdrowo i sportowo”. Łączna kwota środków pozyskana na ten cel to 105.474zł. Nową propozycją w naszej ofercie były zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Zajęcia w ramach tego projektu to propozycja Ośrodka Sportu i Rekreacji do skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, możliwości rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz profilaktyka wad postawy. W projekcie uczestniczyło 335 dziewcząt i chłopców. Zajęcia zgodnie z założeniami programowymi realizowane były dwa razy w tygodniu po 45-60 min. (łącznie 870 godzin) na obiektach sportowych przasnyskich szkół podstawowych oraz basenach w Chorzelach i Ciechanowie