Dobiegł końca program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który adresowany był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym jego celem był systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Zajęcia w ramach tego projektu to propozycja Ośrodka Sportu i Rekreacji do skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz do prowadzenia aktywnego stylu życia.
W drugim etapie tegorocznego projektu udział wzięło 120 dziewcząt i chłopców z trzech przasnyskich szkół podstawowych. Jeśli dodamy do tego 135 osób, które wzięły udział w pierwszym etapie, to daje nam sumę 255 dzieci które skorzystały w tym roku z naszej propozycji.
Całkowity koszt realizacji tegorocznego projektu, to 71.075zł. Środki te zostały przeznaczone na transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktorów oraz ubezpieczenie uczestników zajęć. Na realizację programu w 2022r. OSiR pozyskał 57.500zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co stanowi 80% całkowitej kwoty zadania .
„Umiem pływać”, to jeden z trzech program pozalekcyjnych zajęć sportowych, które realizowane były w tym roku przez przasnyskie szkoły podstawowe z pozyskanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” w systematycznych zajęciach (dwa razy w tygodniu po 60min) udział wzięło 120 uczniów z klas IV-VIII. Bardzo dużą popularnością cieszył się także program „Sporty zimowe” w ramach którego 90 dziewcząt i chłopców w okresie ferii zimowych mogło na przasnyskim lodowisku bezpłatnie nauczyć się jazdy na łyżwach.
Łączna kwota środków pozyskana na te zajęcia to 92700zł, natomiast wkład własny Miasta Przasnysz wyniósł 20.375zł.
Dziękujemy Dyrektorom szkół i nauczycielom biorącym udział w programach za pomoc w ich realizacji oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych za wsparcie finansowe.