DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020.11.24

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Deklarację sporządzono dnia 24.09.2020 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej lub jej elementu dla osób z niepełnosprawnościami, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną pod adresem poczty elektronicznej osirprzasnysz@tlen.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 297522926. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Szczepański. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek musi zawierać następujące informacje: Dane kontaktowe osoby zgłaszającej; wskazana strona lub element strony, której dotyczy wniosek; sposób kontaktu poprzez wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Termin rozpatrzenia wniosku: żądanie powinno zostać zrealizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu podmiot publiczny niezwłocznie poda możliwy termin realizacji żądania, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy lub niedopełnienia realizacji żądania można złożyć skargę na takie działania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pawilon Sportowy na Stadionie Miejskim ul. Makowska 23

Budynek Stadionu Miejskiego jest dwukondygnacyjny. Wejścia do budynku nie posiadają progów. Dolny korytarz budynku jest wygodny i przestronny. Na dole budynku znajdują się szatnie dla zawodników, toalety w tym toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz siłownia i pokój sędziów. Wejścia do tych pomieszczeń nie posiadają progów. Na piętro budynku prowadzą schody. Na piętrze znajduje się biuro dyrektora, sala wielofunkcyjna, sala aerobowa oraz sauna. W razie konieczności dyrektor przyjmie  interesanta na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem oraz psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie breilla ani oznaczeń kontrastowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Osoby niesłyszące mogą porozumiewać się z pracownikami poprzez pismo.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Boiska piłkarskie, plac zabaw, korty tenisowe, infrastruktura LA

Wejścia zlokalizowane są na poziomie gruntu i nie posiada progów.