Miło nam poinformować, że Miasto Przasnysz dzięki staraniom Ośrodka Sportu i Rekreacji podobnie, jak i w latach poprzednich pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację w 2023r. zadań w ramach programów „Umiem pływać”, „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” oraz „Szkolny Klub Sportowy”. Z tych atrakcyjnych form w bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych skorzysta 300 uczniów z przasnyskich szkół podstawowych.
Koszt realizacji tych projektów to 105700zł, z czego 93700zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
Program SKS polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku systematycznych zajęć sportowych w wymiarze dwa razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych. Natomiast głównym celem organizacji zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jest aktywizacja sportowa dzieci oraz profilaktyka wad postawy.