O nas

O NAS

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu jako jednostka organizacyjna miasta został utworzony 1 stycznia 2001r. OSiR służy upowszechnianiu, rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Podstawowym zadaniem OSiR jest prowadzenie działalności (w tym świadczenie usług) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, a w szczególności:

Adres:
Makowska 23, 06-300 Przasnysz
tel/fax 297522926
e-mail: osirprzasnysz@tlen.pl
www.osir-przasnysz.pl
Dyrektor – Krzysztof Szczepański

Godziny pracy:
okres letni (maj-wrzesień)
poniedziałek – piątek 7.30-21.00
sobota – niedziela 10.00-18.00
okres zimowy (październik-kwiecień)
poniedziałek – piątek 7.30 – 20.00
soboty i niedziele zgodnie z terminarzem zawodów.

Obiekty:

Obiekty sportowe znajdujące się na Stadionie Miejskim w Przasnyszu i zarządzane przez OSiR: