Miasteczko Ruchu Drogowego

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO      

Podstawowym celem funkcjonowania Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD) jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poprawności w zachowaniach na drodze, jako uczestników ruchu drogowego, doskonalenie zasad bezpiecznej techniki poruszania się po drogach rowerami, pogłębiania znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym, a w konsekwencji głównym celem funkcjonowania MRD jest ograniczenie ilości ofiar tragicznych zdarzeń drogowych z udziałem dzieci w szczególności w drodze do szkoły.

W imieniu Burmistrza Przasnysza, zarządco MRD jest dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

MRD przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących:

– poznać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,

– utrwalić lub sprawdzić kwalifikacje na kartę rowerową,

– uczestniczyć w zajęciach wychowania komunikacyjnego.

MRD czynne jest w okresie od kwietnia do listopada codziennie w godz. od 8.00 do 20.00.

Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem OSiR.

OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z MRD:

  1. Miasteczko jest przeznaczone wyłącznie do jazdy na rowerach.
  2. Na terenie Miasteczka obowiązuje bezwzględny zakaz używania pojazdów z silnikami spalinowymi.
  3. Dzieci w wieku do lat 10 mogą korzystać z obiektu wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna, który ponosi jednocześnie odpowiedzialność za szkody i wypadki.
  4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia zarządcy o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
  5. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie Miasteczka, a także za rzeczy pozostawione przez korzystających.
  6. Korzystający przebywają na terenie Miasteczka na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  7. Obsługa Miasteczka ma prawo do usunięcia z terenu obiektu wszystkie osoby łamiące regulamin oraz nie stosujące się do poleceń obsługi.
  8. Korzystanie z obiektu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.